Friday, November 19, 2010

sejarah kamal atartuk

dapat dari emeil yg telah diforward...

SEJARAH KAMAL ATATURKBeliau ialah Mastafa Kamal Ataturk yang diberi gelaran al-Ghazi (orang yang memerangi). Perkataan Ataturk bermakna bapa orang Turki. Artaturk ialah orang yang bertanggungjawab meruntuhkan Khilafah Islam -Turki pada tahun 1343H (1924M).

Beliau dilahirkan pada tahun 1299H (1880M) di bandar salonika, Greek yang ketika itu merupakan taklukan Khilafah Uthmaniyyah. Bapanya bernama Ali Reda Afandi, berkerja sebagai pengawal di jabatan Kastam. Ada yang mengatakan belaiu ialah bapa tiri Ataturk dan bukan bapa kandungnya. . Ada juga yang mengatakan Ataturk oleh Guru matematiknya yang bernama Mustafa. Mustafa bertugas di sekolah Ataturk iaitu sebuah sekolah menengah tentera dan pada ketika itulah beliau tertarik dengan kebolehan Ataturk dalam bidang matematik lalu mencadangkan nama Mustafa Kamal.

H.S. Armstrong, salah seorang pembantu Ataturk dalam bukunya yang berjudul al-Zi'bu al-Aghbar atau al-Hayah al- Khasah li taghiyyah telah menulis:

'Sesungguhnya Ataturk adalah daripada keturunan Yahudi. nenek moyangnya adalah Yahudi yang berpindah dari Sepanyol ke bandar Salonika.'

Golongan Yahudi ini dinamakan dengan Yahudi Daunamah yang terdiri daripada 600 buah keluarga. Mereka mendakwa memeluk Islam pada tahun 1095H (1683M), tetapi masih menganut agama Yahudi secara senyap-senyap. Ini diakui sendiri oleh bekas Presiden Israel, Yitzak Zifi, dalam bukunya Daunamah terbitan tahun 1377H (1957M):

Ada kumpulan-kumpulan agama yang masih menganggap diri mereka sebahagian daripada Nabi Israel...... Antara mereka ada satu kumpulan iaitu kumpulan Daunamah yang Islam hanya pada zahir tetapi mengamalkan ajaran Yahudi secara senyap-senyap.

Ketika Mustafa kamal mencapai usia 12 tahun, beliau memasuki Sekolah Tentera Salonika. Kemudian beliau menyambung pelajaran di Akademi Tentera Monasitar pada tahun 1302H (1885M). Pada tahun 1322H (1905M), beliau memasuki kolej tentera di Istanbul dan menamatkan latihan ketenteraannya pada tahun 1325H. (1907M). Kemudiannya, belaiu telah ditugaskan di Kem Tentera Batalion ketiga di Salonika.

Disini bermulanya usaha Ataturk dalam memusuhi Khalifah Uthmaniyyah dan agama islam. Dengan kedudukannya sebagai graduan kolej tentera, beliau telah mengigatkan rakan-rakan pegawainya agar tidak tertipu dengan pemikiran dunia Islam.

Beliau telah mengubah ucapan Assalaualakum kepada Marhaban Bikum (Selamat Datang). Tindakan belaiu selanjutnya ialah menubuhkan Pertubuhan Kebagsaan dan Kebebasan yang bertujuan untuk menghapuskan Kerajaan Uthmaniyyah yang menurutnya mengamlkan pemerintahan kuku besi,tetapi malangnya Pertubuhan Bersatu dan Maju yang ketika itu juga bergiat cerdas menentang pemerintahan Islam telah menjadi batu penghalang kepada pengerakan Ataturk ini.

Imej Mustakam Kamal menonjol selepas meletusnya Perang Dunia Pertama apabila beliau dipilih sebagai panglima pasukan ke -19 di Sinaq Qal'ah. Pasukannya dapat mengalahkan tentera British sebanyak dua kali di Semanjung Ghalibuli di Balkan Darnadil mestkipun kekuatan tentera British mampu mengalahkan tentera Artaturk. Dengan kemenangan tersebut, Ataturk telah dinaikkan pangkat kapten dan kemudiannya jeneral pada tahun 1335H.(1916M).

Pada hakikatnya, kemenangan yang dicapai oleh Mustafa kamal adalah kemenangan yang disengajakan dirancangkan oleh tentera Inggeris supaya reputasi Ataturk dipandang tinggi oleh Kerajaan Uthmaniyyah. Ini kerana peperangan di antara tentera Uthmaniyyah dengan tentera bersekutu berlanjutan selama beberapa hari tanpa mana-mana pihak mencapai sebarang kemenangan sehingga menyebabkan kedua-dua belah pihak bertahan dikawasan masing-masing untuk beberapa bulan. Akirnya pihak Inggeris secara mengejut tanpa disangka-sangka telah meninggalkan kawasan pantai Ghalibuli. Pada tahun 1337H (1918M), Ataturk telah mengetuai satu pasukan tentera di Palestin. Beliau telah menghentikan peperangan terhadap Inggeris, musuh Kerajaan Kerajaan Uthmaniyyah secara mengejut dan membenarkan Inggeris mara ke sebelah utara tanpa mendapat sebarang tentangan. Ketika itulah ia mengadu jatuh sakit dan telantar di di Kem Nablus. Tindakannya itu telah menimbulkan pelbagai spekualasi dan tanda tanya, lantas beliau membawa pasukan tenteranya ke utara sehingga ke Damsyik. Di sana, beliau telah mengeluarkan perintah supaya menghentikan tentangan terhadap Inggeris sekaligus membuka peluang kepada Inggeris untuk mara ke wilayah-wilayah Uthmaniyyah.

Selepas kekalahan Turki dan perisytiharan gencatan senjata, Inggeris meminta khalifah membubarkan Dewan Rakyat yang berkuasa menentukan kekuasaan khalifah. Selepas pembubaran itu, Inggeris mencetuskan pula huru hara dalam istana Kerajaan Uthmaniyyah sepanjang tempoh dua tahun 1337 - 1338H (1918-1919M) dan meminta khalifah menghentikan angkara yang sengaja mereka rancangkan itu. Mereka kemudian mencadangkan Mustafa Kamal untuk memikul tugas tersebut. Ini supaya Mustafa dapat menjadi orang yang berupaya memenuhi aspirasi rakyat dan satu-satunya pegawai tinggi tentera yang layak mendapat penghargaan daripada pihak tentera.

Kedudukkan dan kehebatan Mustafa kamal kini kian terserlah di mata orang ramai, manakala reputasi institusi khalifah pula semakin menurun. Pada waktu yang sama beliau telah merealisasikan perancangan Pihak Bersekutu untuk menguasai wilayah-wilayah Kerajaan Uthmaniyyah.

Taktik yang digunakan oleh Inggeris untuk menjayakan rancangan tersebut ialah dengan membebaskan Greek daripada penguasaan Izmir dan ini terang-terang bercanggah dengan teks perjanjian yang telah dimenteraikan oleh Pihak Bersekutu. Semua ini berjalan dengan pantas sekali apabila tentera Greek melepaskan tembakan kepada orang islam Turki di jalan-jalanraya, memaksa mereka menaggalkan tarbus yang kemudian dipijak-pijak dengan kaki, menaggalkan purdah yang dipakai oleh wanita Muslim, membakar perkampungan Islam di Izmir dan menyembelih orang Islam tanpa belas kasihan.

Di tengah-tengah kegawatan tersebut, kapal Ainabuli telah berlabuh di perairan Izmir di tengah-tengah armada laut Inggeris dan Greek, lalu Ataturk menuju ke Izmir dan mengerah segala keupayaannya dan memperlihatkan modus operandi yang menyakinkan dalam menentang Greek.

Ataturk mengutus telegram kepada khalifah untuk menjelaskan keadaan yang genting ini. Akan tetapi kerajaan mendesak beliau pulang untuk mengelakkan belaiu daripada terus menibulkan huru-hara. Khalifah cuba memujuk Ataturk tetapi belaiu tetap enggan pulang malahan menghantarkan telegram kepada baginda, "Saya akan tinggal di anadul sehingga kemerdekaan dapat dicapai."

Ataturk mula melancarkan revolusi yang disokong sepenuhnya oleh Inggeris dan beliau telah berjaya pada peringat permulaan. Ini berlaku apabila gerakan belaiu telah diserati oleh para pemimpin muda dan pemikir-pemikir yang meletakkan syarat agar tidak membabitkan khalifah.

Pertempuran di antara tentera Uthmaniyah dengan Greek telah berlanjutan selama satu setengah tahun. Semasa pertempuran sedang berlaku, Pihak Bersekutu telah mengumumkan bahawa mereka berkecuali. Sungguh menghairankan kerana senjata-senjata yang dibelakkan kepada Mustafa Kamal adalah dari Rusia hasil perancangan rapi pihak Inggeris di Busfor sekalipun Rusia memang memusuhi Kerajaan Uthmaniyyah.

Pada 23 Mac 1921M (1340H), tentera Greek mencetuskan kembali api peperangan. Pada bulan September tahun yang sama, pertempuran di antara kedua-dua belah pihak terhenti apabila Greek menarik keluar tenteranya dari Izmir. Dua hari selepas itu, tentera-tentera Uthmaniyyah mula memasuki Izmir tanpa menggunakan sebarang kekerasan.

Propaganda Barat telah membesar-besarkan kemenangan pimpinan Mustafa Kamal ini dan menyebarkannya dengan cepat ke negara-negara Islam. Orang islam telah tertipu dengan tindakkan Mustafa yang berjaya memenuhi aspirasi mereka sehinggakan Ahmad Shauqi pernah memuji belaiu melalui sebuah qasidah yang mengumpamakan Ataturk seperti Khalid bin al-Walid.

Maha Besar Allah betapa kemenangan yang penuh keajaiban, Khalid Turki hidupkanlah kembali, Khalid Arab.

Malangnya impian mereka yang tertipu dengan tindakan Mustafa tidak tercapai kerana 3 Mac 1343H (1924M)., tersiar berita tentang pembubaran Kerajaan Khalifah. Khalifah dan kerabat diraja telah dihalau keluar dari negara Turki, manakala dua buah kementerian iaitu Kementerian Wakaf dan Kementerian Undang-undang Syari'ah telah dimansuhkan. Sekolah-sekolah agama telah ditukar menjadi sekolah-sekolah awam.

Musuh-musuh Islam melihat bahawa penghapusan Khilafah Islamiah bukanlah suatu perkara mudah. Ia hanya akan tercapai dengan cara menonjolkan seorang wira yang agung dan Mustafa merupakan orang yang digelar wira tersebut.

Pihak Inggeris telah melaksanakan rancangan ini bersama-sama Mustafa Kamal sendiri. Mereka juga telah membebaskan Greek dari Izmir dengan mendakwa Mustafa adalah pahlawan sebenar yang menjayakan kemenangan tersebut. Seluruh rakyat mula mempercayai perkara ini dan bagi Inggeris inilah masa yang paling sesuai untuk memasukkan jarumnya bagi menghancurkan Islam.

Sungguh menghairankan, cara ini masih tetap digunakan oleh musuh-musuh Islam untuk menlancarkan serangan terhadap islam sehingga hari ini.

Inggeris mengiktiraf kemerdekaan Turki dan mengundarkan tenteranya apabila Ataturk membubarkan pemerintahaan khalifah. Pernah seorang ahli Parlimen Inggeris menyoal Lord Carrizon (Menteri Luar British ketika itu) dalam Dewan Parlimen Britain tentang pengiktirafan kemerdekaan Turki. Lord Carrizon membalas, "Apa yang berlaku ialah Turki telah dikuasai tanpa sebarang tentangan kerana kita telah menguasai kekuatan spiritualnya iaitu Sistem khilafah Islam". Syeikhul Islam, Mustafa sabri selepas melarikan diri ke Mesir pernah berkata, Memang mudah sekali Inggeris menjadikan Mustafa Kamal sebagai wira pada saat mereka menekan Khalifah dang mengulingkan baginda.Colonel Mustafa Kemal (later Ataturk, fourth from left) with officers of the Anafarta Group, of which he was given command in August 1915 at Gallipoli.

Dalam episod ini terserlahlah kebolehan Ataturk pada pandangan orang islam. Ataturk adalah seorang lelaki yang tidak ada tolok bandingnya bagi Inggeris. Beliau telah meruntuhkan kesucian Islam (lebih-lebih lagi peradabannya) dalam masa satu hari sahaja sedangkan pihak Inggeris sendiri tidak mampu untuk melakukannya walaupun setahun. Apabila Inggeris berasa yakin dengan keupayaan dan kekuasaan Ataturk, mereka melantknya menjadi ketua kerajaan boneka tersebut dan sesudah itu mereka pun ke luar dari negara kami."

Sesungguhnya pembubaran Sistem Khilafah Islamiah merupakan titik tolak dalam urutan strategi yang didokong oleh Ataturk demi untuk memisahkan agama Islam daripada sistem pemerintahan di Turki dan meminggirkan Islam daripada aspek kehidupan.

Ataturk melarang pakaian-pakaian Islam sebaliknya mewajibkan pemakaian fesyen-fesyen Barat. Dala tempoh beberapa tahun sahaja, beliau telah berjaya menghapuskan perayaan Hari Raya Aidilfitri dan Hari Raya Aidil-adha serta melarang orang islam mengerjakan Ibadah Haji.

Beliau turut menutup beberapa buah masjid , umpamanya, mengubah Masjid Besar Aya Sofea menjadi sebuah gereja dan selepas itu mendikan sebuah gedung.

Dalam urusan munakahat, belaiu melarang poligami dan membenarkan perkahwinan wanita Islam dengan bukan Islam. Beliau membatalkan cuti hari Jumaat, melarangkan azan dalam Bahasa Arab dengan menukarkannya kepada Bahasa Turki.

Disamping itu, belau turut menghapuskan penggunaan huruf-huruf Arab dalam penulisan dan menukarkannya kepada huruf Latin.

Tindakan yang dilakukan oleh Ataturk ini nyata sekali telah memisahkan budaya Turki daripada akar umbi agama Islam dan menghapuskan satu peruntukan yang termaktub dalam Perlembagaan Turki iaitu agama Islam sebagi agama rasmi negara Turki. Ataturk berusaha dan berkerja keras untuk menghapuskan para penentangnya. Belai membakar akhbar-akhbar, menangkap ketua-ketua pengarang akhbar dan juga mengawasi para ulama. Ataturk juga telah mengasaskan Parti rakyat Republikan pada tahun 1342H (1923M) dan menjadikan presidentnya sehinggalah belaiu meninggal dunia pada tahun 1357H (1938M).


Mustapha Kamal & Isteri

Ataturk hidup tanpa isteri dan anak-anak. Isterinya bernama latifah hanim hanya mampu tinggal bersamanya selama setahun sahaja kerana tidak tahan denagn kefasikan Ataturk. Kediamannya dipenuhi dengan segala macam kemungkaran daripada arak sehinggalah wanita. Ketika Ataturk terlantar menunggu saat kematiannya, beliau begitu takut jika tidak ada orang yang dapat mengantikannya dan mampu meneruskan apa yang telah dilakukannya sebelum ini. Lalu beliau memanggil Duta Britain di Turki,Bercy Lorren ke kediamnya di Istanbul meminta duta tersebut menggantikannya sebagai presiden. Ataturk mempunyai kuasa untuk memilih pengganti sebelum beliau mati, tetapi duta tersebut menolak permintaan Ataturk.

Mustafa Kamal dikebumikan dalam keranda timah setelah disembahyangkan di istana presiden yang dihadiri oleh beberapa orang pemimin kanannya yang saling bercanggah pendapat sama ada patut atau tidak belaiu disembahyangkan. Jenazahnya kemudian di bawa ke Ankara dalam upacara rasmi. Jawatan presiden kemudianya disandang oleh rakan Ataturk, Esmat Enunu pada tahun 1357H (1937M).Kesimpulan:

Antara syarat yang dikenakan oleh Mustapha Kamal Attaturk (bekas PM Turki) :-

1. Membolehkan perempuan memakai tudung dengan syarat pakai skirt.
2. Membolehkan lelaki memakai seluar panjang dengan syarat pakai tali leher dan topi(sesuai dengan kehendak barat).
3. Menyuruh wanita dan lelaki menari di khalayak ramai. Beliau sendiri pernah menari dengan seorang wanita di satu parti umum yang pertama di Ankara.
4. Beliau pernah menegaskan bahawa "negara tidak akan maju kalau rakyatnya tidak cenderung kepada pakaian moden."
5. Menggalakkan minum arak secara terbuka.
6. Mengarahkan Al-Quran dicetak dalam bahasa Turki.
7. Menukar azan ke dalam bahasa Turki. Bahasa Turki sendiri diubah dengan membuang unsur-unsur Arab dan Parsi.
8. Mengambil arkitek- arkitek dari luar negara untuk memodenkan Turki. Hakikatnya mereka diarah mengukir patung-patung dan tugu-tugunya di seluruh bandar Turki.
9. Satu ucapan beliau di bandar Belikesir di mana beliau dengan terang-terangannya mengatakan bahawa agama harus dipisahkan dengan urusan harian dan perlu dihapuskan untuk kemajuan.
10. Agama Islam juga di buang sebagai Agama Rasmi negara.
11. Menyerang Islam secara terbuka dan terang-terangan.
12. Menggubal undang-undang perkahwinan berdaftar berdasarkan undang-undang barat.
13. Menukar Masjid Ayasophia kepada muzium, ada sesetengah masjid dijadikan gereja.
14. Menutup masjid serta melarang dari bersembahyang berjemaah.
15. Menghapuskan Kementerian Wakaf dan membiarkan anak-anak yatim dan fakir miskin.
16. Membatalkan undang-undang waris, faraid secara islam.
17. Menghapus penggunaan kalendar Islam dan menukarkan huruf Arab kepada huruf Latin.
18. Mengganggap dirinya tuhan sama seperti firaun. Berlaku peristiwa apabila salah seorang askarnya ditanya "siapa tuhan dan di mana tuhan > tinggal?" oleh kerana takut, askar tersebut menjawab 'Kamal Atartuk adalah tuhan" beliau tersenyum dan bangga dengan jawapan yang diberikan oleh askar itu.

Kematian Kamal Atartuk Yang Menyeksakan

Di saat kematiannya, Allah telah datangkan beberapa penyakit kepada beliau sehingga beliau rasa terseksa dan tak dapat menanggung seksaan dan azab yang Allah berikan di dunia.

Antaranya ialah :

1. Didatangkan penyakit kulit hingga ke kaki dimana beliau merasa gatal-gatal seluruh badan.
2. Sakit jantung.
3. Penyakit darah tinggi.
4. Panas sepanjang masa, tidak pernah merasa sejuk sehingga terpaksa diarahkan kepada bomba untuk menyiram rumahnya 24 jam.
Pembantu-pembantunya juga diarahkan untuk meletak ketulan-ketulan ais di dalam selimut untuk menyejukkan beliau.
Maha suci Allah, buat macam mana pun rasa panas tak hilang-hilang. Oleh kerana tidak tahan dengan kepanasan yang ditanggung, beliau menjerit sehingga seluruh istana mendengar jeritan itu.

Oleh kerana tidak tahan mendengar jeritan, mereka-mereka yang bertanggung jawab telah menghantar beliau ke tengah lautan dan diletakkan dalam bot dengan harapan beliau akan merasa sejuk.Allah itu Maha Besar, panasnya tak jugak hilang! Pada 26 september 1938, beliau pengsan selama 48 jam disebabkan terlalu panas dan sedar selepas itu tetapi beliau hilang ingatan.

Pada 9 November 1938, beliau pengsan sekali lagi selama 36 jam dan akhirnya meninggal dunia. Sewaktu beliau meninggal, tidak seorang pun yang memandi, mengkafan dan menyembahyangkan mayat beliau.Mayatnya diawetkan selama 9 hari 9 malam, sehingga adik perempuan beliau datang meminta ulama-ulama Turki memandikan, mengkafankan dan menyembahyangkannya.
Tidak cukup dari itu, Allah tunjukkan lagi balasan azab ketika mayatnya di bawa ke tanah perkuburan. Bila mayatnya hendak ditanam, tanah tidak menerimanya (tak dapat nak bayangkan bagaimana tanah tidak menerimanya).

Disebabkan putus asa, mayatnya diawetkan sekali lagi dan dimasukkan ke dalam muzium yang diberi nama EtnaGrafi (kalau tak silap dengar) selama 15 tahun sehingga tahun 1953). Selepas 15 tahun mayatnya hendak ditanam semula, tapi Allah Maha Agung, bumi sekali lagi tak menerimanya. Habis ikhtiar, mayatnya dibawa pula ke satu bukit ditanam dalam satu binaan marmar beratnya 44 tan.
Mayatnya ditanam di celah-celah batu marmar. Apa yang menyedihkan, ulama-ulama sezaman dengan Kamal Atartuk telah mengatakan bahawa jangan kata bumi Turki, seluruh bumi Allah ini tidak menerima Kamal Atartuk!

Monday, November 15, 2010

surat cinta tertua di duniaSurat cinta tertua di Dunia yang pernah ditemukan berasal dari sekitar masa 2200 SM di lembah Niffer 150 km dari kota Baghdad, Irak. Penemuan ini berdasarkan penggalian arkeologi sekitar tahun 1889 oleh Noah Kramer Profesor dari Philadelphia University.
Pada awalnya arkeolog menemukan sekitar 70 ribu artefak berbahasa Sumeria yang pada saat itu masih belum bisa diterjemahkan arti dari bahasa tersebut.

58 tahun setelah penemuan tersebut, sumerolog (ahli bahasa Sumeria ) terkenal didunia yang bernama Muazzez Longsor dan Hatice K?z?laybu mencoba menerjemahkan arti yang terkandung dalam artefak tersebut. Artefak tersebut berbentuk seperi plat terbuat dari batu. Bila melihatnya, sebagai orang awam termasuk TS kita tidak akan tahu maksud dan arti tujuan tersebut.

Surat dalam berbentuk artefak itu dibuat oleh seorang pendeta tinggi (High Priest ) bangsa Sumeria bernama Inanna yang ditujukan kepada Sang Raja yang sekaligus suaminya pada malam pernikahan mereka. Sudah menjadi tradisi bangsa Sumeria bahwa pada saat malam pernikahan sang istri akan membuatkan puisi cinta untuk sang suami.

nah berdasarkan penerjemahannya dari Sumerolog orang Turki tsb ke Bahasa Inggris adalah sebagai berikut:

Bridegroom, dear to my heart,
Goodly is your beauty, honeysweet,
Lion, dear to my heart,
Goodly is your beauty, honeysweet.
You have captivated me,
Let me stand tremblingly before you.
Bridegroom, I would be taken by you to the bedchamber,
You have captivated me,
Let me stand tremblingly before you.
Lion, I would be taken by you to the bedchamber.
Bridegroom, let me caress you,
My precious caress is more savory than honey,
In the bedchamber, honey-filled,
Let me enjoy your goodly beauty,
Lion, let me caress you,
My precious caress is more savory than honey.
Bridegroom, you have taken your pleasure of me,
Tell my mother, she will give you delicacies,
My father, he will give you gifts.
Your spirit, I know where to cheer your spirit,
Bridegroom, sleep in our house until dawn,
Your heart, I know where to gladden your heart,
Lion, sleep in our house until dawn.
You, because you love me,

Give me pray of your caresses,
My lord god, my lord protector,
My Shu-Sin, who gladdens Enlil’s heart,
Give my pray of your caresses.
Your place goodly as honey, pray lay your hand on it,
Bring your hand over like a gishban-garment,
Cup your hand over it like a gishban-sikin-garment.
bagaimana gan ngerti gak?
tuh dah diartiin dari bahasa sumeria ke Inggris..
mo diartiin ke Indonesia…?
Pengantin laki-laki, sayang untuk hatiku,
Kebaikan adalah ketampananmu, sayang,

Singaku, sayang untuk hatiku,
Kebaikan adalah ketampananmu, sayang
Engkau telah memikat hatiku,
Biarkanku berdiri, hingga hatiku bergetar disampingmu.
Pengantin laki-lakiku, ku kan dijemputmu menuju ke peraduan,
Engkau telah memikatku,
Biarkan aku berdiri gemetar disampingmu.

Singaku, ku kan dijemputmu menuju ke peraduan.
Pengantin laki-lakiku, biarkan ku membelaimu,
Belaian berharga ku lebih bernilai dari madu,
Hingga peraduan penuh madu
Biarkan saya menikmati keindahan dan kebaikanmu,

Singaku, biarkan aku membelaimu,
Belaian berharga ku lebih bernilai dari madu,
Pengantin laki-lakiku, Kau telah mengambil kesenangandari diriku,
Katakan pada ibuku, dan dia akan memberikan hidangan,
Katakan pada Ayahku, ia akan memberimuhadiah.
Ku tahu di mana saat menghibur semangatmu

Pengantin laki-lakiku, singgah dan tidurlah di rumah sampai fajar menjelang
Hatiku, ku tahu cara menggembirakan hatimu,
Singaku, tidur dan singgahlah di rumah sampai fajar menjelang.

Kau ada, karena kau mencintaiku,
Biarkan aku berdoa dengan belaianmu,
Dewa tuanku, tuanku pelindung,
Shu-Sin, yang Enlil gladdens hati,
Berikan saya berdoa belaian Anda.
Tempat semanis madu, dimana kita berdoa dengan meletakkan tanganmu di atasnya,

Angkat tanganmu seperti kain gishban
Tengadahkan tanganmu diatas kain gishban….Align Left

kini manuskrip dan artefak-artefak lainnya termasuk surat cinta tersebut disimpan dengan aman di Museum Arkeologi Istanbul, Turki

effect of laptop... huhuhu scarryyy
hohohohoho... so guys... lepas nih jangan letak laptop on your lap ok!!!! kalo korang xnak anak.. letak jer la... lol. maybe bende ni x effect tuk girl. because girl x produce sperm rite???? hehehe

pepehal pn... renung2kan dan selamat beramal... lol

Sunday, November 14, 2010

Jika diberi pilihan, abiliti luarbiasa yang manakah yang paling berguna untuk korang?

ok. Sekadar untuk research dan mengumpul maklumat. Tapi masih serius.

katakanlah, korang diberi peluang untuk memilih HANYA SATU sahaja daripada senarai abiliti luarbiasa yang tersenarai di bawah:

A. Anti-graviti & Gravitisme
B. Magnetisme & Anti-magnetisme
C. Teleport
D. Telepati
E. Invisibiliti
F. Kawalan Haba
G. Phasing
H. Psikokinetik
I. Lain-lain (sila nyatakan)

Keterangan:

Anti-graviti = kebolehan mengapungkan sebarang objek, termasuk badan anda sendiri di udara. Gravitisme = kebolehan mengawal berat sebarang objek berjisim. Juga boleh mewujudkan daya pelindung (force-field).

Magnetisme = kebolehan menarik atau menolak sebarang objek, terutamanya yang mengandungi unsur logam. Anti-magnetisme pula boleh memesongkan tembakan peluru, atau mencegah diri dari ditembusi senjata logam.

Teleport = kebolehan mengalih sebarang objek tak bernyawa dengan cara menghilangkannya dan kemudian memunculkannya semula di tempat yang lain.

Telepati = kebolehan membaca fikiran manusia. Jika ada orang lain yang memiliki kebolehan serupa, anda boleh berkomunikasi secara dua hala.

Invisibiliti = kebolehan menjadi halimunan (tanpa perlu menanggalkan pakaian!), buat suatu tempoh masa tertentu.

Kawalan Haba (heat control) = kebolehan mengawal suhu sebarang objek termasuk objek bernyawa dan tubuh anda sendiri. Boleh membentuk dan melenturkan sebarang logam menggunakan tangan kosong. Nak goreng telur atas tapak tangan pun boleh.

Phasing = kebolehan untuk lalu menerusi sebarang objek pepejal, termasuk dinding konkrit atau keluli.

Psikokinetik = kebolehan untuk menggerakkan sebarang objek menggunakan kuasa minda, tanpa perlu sebarang sentuhan.


OK! korang hanya perlu pilih SATU saja. Ertinya, yang mana satu yang benar-benar berguna, memanfaatkan dan menguntungkan pada fikiran korang semue? Gunakan logik dan cuba jawab dengan serius. ELAKKAN DARI MEMBERI ALASAN/TUJUAN YANG KURANG BIJAK.


Contoh jawapan kurang bijak:
"Saya nak abiliti ANTI GRAVITI sebab nak terbang ke Mekah..tak payah beli tiket flight.."
- rugi kalau macam tu...mungkin ada abiliti lain yang boleh datangkan duit pada anda, dan anda boleh BELI tiket flight berkali-kali! Ada makanan dihidangkan, dan boleh tidur dalam penerbangan...

"Saya nak invisibiliti sebab nak skodeng awek mandi"
-alasan/tujuan yang singkat akal, menyalahi syariat dan undang-undang!
cuba la kau pilih abiliti yang lebih bermanfaat/menguntungkan, yang akhirnya buat awek terpikat (sebab kau dah kaya) dan sudi jadi bini kau, nak mandi sesama pun dah halal..tak payah skodeng dah!


mengapa hanya SATU yang boleh dipilih? Entah. aku pun cuma nak tahu yang mana satu yang paling bermanfaat. Dan....katakanlah, SETIAP SATU abiliti di atas tu, hanya dapat dikuasai sepenuhnya setelah dipelajari selama kira-kira 30 tahun. So, kena pilih satu je dulu. Tak cukup umur kalau nak dapatkan semua.


SO..ABILITI YANG MANA SATU JADI PILIHAN KORANG SEMUER? SILA NYATAKAN SEBABNYA.

AKU TUNGGUJAWAPAN DARI KORANG..... (^_^)

Monday, November 8, 2010

for the rest of my life

lagu ni sebenarnyer dah lame dah populer... tapi aku jer yg baru nak dengar... ehehehe

so korang layan jer lar...I praise Allah for sending me you my love
You found me home and sail with me
And I'm here with you
Now let me let you know
you've opened my heart
I was always thinkin that love was wrong
But everything was changed when you came along
Oooooh
And there's a couple of words I wanna say

For the rest of my life
I'll be with you
I'll stay by your side honest and true
Until the end of my time
I'll be loving you, loving you
For the rest of my life
Through days and nights
I'll thank Allah for opening my eyes
Now and forever I
I'll be there for you

I know it deep in my heart
I feel so blessed when I think of U
And I ask Allah to bless all we do
you're my wife & my friend & my strength
And I pray we`re together in Jannah
Now I find myself I feel so strong
I guess everything was changed when you came along
Oooooh
And there's a couple of words I wanna say

For the rest of my life
I'll be with you
I'll stay by your side honest and true
Until the end of my time
I'll be loving you, loving you
For the rest of my life
Through days and nights
I'll thank Allah for opening my eyes
Now and forever I
I'll be there for you

I know it deep in my heart
& now that you're here
In front of me I strongly feel love
And I have no doubt
And I sing it loud that I will love U eternally

For the rest of my life
I'll be with you
I'll stay by your side honest and true
Until the end of my time
I'll be loving you, loving you
For the rest of my life
Through days and nights
I'll thank Allah for opening my eyes
Now and forever I
I'll be there for you

I know it deep in my heart

GAGALNYA SEORANG MENTERI KEWANGAN..SAKSIKAN PEMBONGKARAN TENTANG SIAPAKAH ANWAR IBRAHIM..

oleh Anti-PKR Club pada pada 08hb November 2010 pukul 1.49 ptg

Mengupas isu kegagalan Anwar Ibrahim menangani isu kegawatan ekonomi sehingga hampir mengorbankan ekonomi seluruh negara.

Hari ini, negara kita digegarkan oleh 2 isu iaitu isu kegawatan ekonomi dan isu Anwar Ibrahim. Secara luaran, isu ini sepatutnya tidak berkait diantara satu sama lain kerana ia adalah isu yang berbeza, satu isu yang bakal menjejaskan seluruh rakyat Malaysia (isu ekonomi) manakala yang satu lagi isu yang bakal menjejaskan hidup SATU rakyat Malaysia.

Namun secara realitinya, kedua isu ini berkaitan. isu yang kedua itu nampaknya begitu popular sehinggakan lebih memburukkan lagi usaha Kerajaan untuk menangani isu yang pertama. Malah di kalangan penyokong Anwar, mereka seolah-olah tidak peduli risiko bahawa isu kegawatan ekonomi, jika gagal ditangani, akan menghempap ke kepala mereka sendiri suatu hari nanti. Bukan sekadar ke kepala mereka sendiri malah seluruh kaum keluarga mereka dan seluruh rakyat Malaysia.

Jadi secara logiknya, para penyokong Anwar berpendapat bahawa isu seorang manusia harus dipandang lebih serius dari isu 21 juta orang manusia di Malaysia ini. Kata-kata di atas sebenarnya tidaklah merujuk kepada semua penyokong Anwar, kerana masih ada penyokong Anwar yang tahu membezakan kepentingan negara dengan kepentingan politik.

Jadi masih ramai lagi penyokong Anwar menyokong secara dalaman tanpa memburukkan usaha menangani kegawatan ekonomi. Namun yang paling membimbangkan ialah golongan penyokong fanatik, yang terlalu mengikut kata hati tanpa menggunakan otak.

Golongan ini terpecah kepada 2 iaitu golongan pengikut fanatik dan golongan pemimpin fanatik. Golongan pengikut fanatik berjaya membantu memburukkan imej negara dengan berdemonstrasi atau merusuh. Inilah dia golongan yang berkumpul beramai-ramai di jalanraya dan mula melaung-laung slogan di malam buta. Bila mereka nampak wartawan datang maka makinlah mereka bergaya. Terutamanya bila yang mengambil gambar itu wartawan asing. Habis mata dijegil dan mulut dinganga seluas-luasnya menunjukkan betapa extrimnya mereka.

Jika ada polis cuba menasihat maka dihujahnya itu `perhimpunan aman' dan `kebebasan bersuara'. Tapi mereka lupa yang gambar-gambar mereka itu dijadikan senjata oleh media asing untuk meruntuhkan ekonomi kita. Apabila media asing menyiarkan gambar-gambar itu, mereka tidak pernah mahu menggelar perhimpunan itu sebagai `perhimpunan aman', sebaliknya perkataan yang dipampang ialah perkataan `rusuhan'. Maka bertempiaranlah lari para pelabur keluar dari negara ini.

Yang bercadang hendak datang melabur pun terus terbantut hasrat. Takkan kita hendak salahkan para pelabur pula? Bukan salah mereka bila mereka mendapat andaian bahawa keadaan negara ini ialah seperti di El-Salvador pada 1980-an di mana orang boleh mati di tengah jalan semasa hendak pergi ke pasar.

Golongan kedua pula adalah golongan pemimpin fanatik. Ini lebih dahsyat lagi. Tidak cukup di dalam negara, dikempennya keburukan negara sendiri di luar negara. Inilah orang-orang yang semasa masih di atas, berdegang-degang mengatakan dia setia pada negara, tapi bila di bawah habis dijualnya Malaysia hatta kepada orang asing sekalipun.

Inilah dia kaum kaum yang berpolitik untuk diri sendiri. Mereka ini bergerak di luar negeri dan mengundang campur-tangan negara asing semata-mata untuk menyelamatkan agenda sendiri.

Kaum ini mengingatkan saya kepada bekas Perdana Menteri Haiti yang lari berlindung di Amerika Syarikat, yang sanggup menyokong cadangan Amerika Syarikat untuk mengenakan sekatan ke atas negara sendiri semata-mata sebagai salah satu usaha menekan Kerajaan Tentera Haiti supaya berundur. Nasib baiklah sekatan tidak sempat dilakukan, kalau tidak dah ramai agaknya penduduk haiti yang miskin tu mati terbongkang.

Kemudian mengingatkan saya kepada penulis Pakistan Taslima Naseem. Taslima telah menulis sebuah buku yang kemudian difatwakan sebagai murtad. Akibat ancaman terhadapnya di Pakistan, Taslima lari berlindung di Perancis dan kemudian membuat kenyataan memburukkan negara sendiri. Kenyataannya inilah yang kemudiannya digunakan oleh negara-negara Eropah untuk menekan ekonomi Pakistan atas alasan Hak Asasi Manusia.

Negara-negara luar terutamanya dikalangan negara Asean pula, memang seronok mahu menggunakan isu politik negara lain sebagai salah satu usaha mengalih perhatian rakyat negara sendiri dari masalah ekonomi domestik. Maklumlah di Filipina dan Indonesia tu keadaan ekonominya lebih-lebih parah dari di Malaysia. Jadi kalau ada penyokong Anwar atau kaum-kerabat Anwar datang mengampu sokongan, maka bolehlah diguna sekejap isu itu untuk menaikkan kredibiliti pemimpin setahun jagung yang baru berkuasa sebulan dua tu.

Lupalah sekejap rakyat dan akhbar Filipina mengenai isu Syarikat Penerbangan PAL yang hampir mengorbankan pendapatan 20,000 rakyat Filipina itu, lupalah sekejap rakyat Indonesia dengan hakikat bahawa tiada beras di rumah. Buat pertama kali bolehlah mereka berborak pasal Anwar walaupun sambil makan ubi kayu, jagung dan biji getah yang direbus.

"INILAH NEGARA YANG PATUT KITA CONTOHI!" Kata pemimpin fanatik pro-anwar tadi sambil menuding jari kepada negara asing yang rakyatnya hendak membeli beras pun susah. "YA! BETUL! BETUL!" sorak penyokong jalanan Anwar yang lupa bahawa seburuk-buruk manapun Kerajaan yang mereka tentang, kerajaan itulah yang berhempas pulas mempertahankan ekonomi sehingga mereka masih lagi mampu makan nasi berlauk ikan dan ayam setiap hari.

Betullah agaknya kata seorang kawan saya, yang berkata; "Rakyat Malaysia ni kalau pasal politik, kebulur pun tak apa.." Menghairankan bukan? Lebih menghairankan lagi apabila difikirkan bagaimana para penyokong ini boleh menyokong bekas Menteri Kewangan yang hampir menjerumuskan rakyat Malaysia ke jurang ekonomi.

Tidakkah mereka tahu bahawa diandaikan Anwar Ibrahim masih berkuasa, pasti negara ini sudah menerima nasib yang sama dengan Thailand, Filipina dan Indonesia? Saya rasa mereka tahu, mereka sebenarnya tahu bahawa Anwar Ibrahim TELAH GAGAL menangani kegawatan ekonomi. Nasib baiklah Kerajaan cepat-cepat menolak dia ketepi, kalau tidak agaknya hari ini, saya pun terpaksa duduk semeja dengan penyokong Anwar makan ubi kayu dan biji getah rebus. Yuccck! Punyalah tak sedap berbanding nasi!

Contohnya semua orang tahu bahawa `ubat' Anwar adalah diciplak dari `ubat' IMF. Bukan sekadar diciplak malah sebijik serupa! Cuma label IMF sahaja yang tak ada. Inilah dia ubat yang ditelan oleh Thailand, Korea Selatan dan Indonesia.

Akibatnya ekonomi Thailand runtuh dan ada rakyatnya yang melompat dari tingkat 10 bangunan, di Korea pula bank tutup dan rakyat bertempiaran menggadai harta, di Indonesia pula sampai beratus orang yang mati. Inilah dia ubat yang pernah direkomen oleh Anwar dan hampr ditelan oleh kita semua. Apa? Tidak percaya?

Pada JUN 1997, Pasaran mula panik apabila ada khabar angin mengatakan permulaan kejatuhan ringgit adalah akibat serangan pihak yang sama yang menyerang Thailand sebelumnya. Terdapat pakar ekonomi yang memberi amaran supaya Kementerian Kewangan berjaga-jaga. Tapi Anwar terlalu cuai (over confident).

Pada 19 JUN 1997 dia mengeluarkan kenyataan over-confident yang berbunyi `penurunan ringgit hanya sementara'. Eeewwah! Oleh itu maka Kementerian Kewangan merasakan bahawa langkah-langkah sambilan masih belum diperlukan.

Kemudian pada 14 JULAI 1997, ringgit jatuh lagi ke paras 2.5550 berbanding dollar Amerika iaitu paras terendah dalam 16 bulan. Kegelisahan memuncak tetapi Anwar mengumumkan bahawa nilai ringgit masih belum mencerminkan kegawatan ekonomi (over confident lagi). Oleh itu beliau masih mempertahankan dasar tidak campur tangan (pasaran bebas). Langkah sambilan belum diperlukan lagi. Desas desus mengenai serangan ringgit makin ganas. Buat pertama kalinya, Dr.Mahathir melangkah bendul apabila membuat kenyataan pada 21 JULAI 1997 di Okayama yang meramalkan bahawa ada pihak-pihak tertentu di dalam dan di luar negara yang berniat jahat menjatuhkan ringgit dan matawang Asean lain.

Di Malaysia pula, Anwar masih menganggap bahawa kejatuhan ringgit adalah sebahagian dari permainan pasaran dan bukan sebab serangan terancang. (terlalu taksub sangat dengan fahaman pasaran bebas yang diajar oleh kawan-kawannya di Bank Dunia tu kot)

OGOS 1997 - SERANGAN KE ATAS RINGGIT MELENYAPKAN NILAI RINGGIT SECARA BERPERINGKAT. KEMENTERIAN KEWANGAN YANG DIKETUAI ANWAR DAN BANK NEGARA YANG DIKETUAI KAWAN-KAWANNYA MASIH PERCAYA DENGAN PASARAN BEBAS DAN DASAR TIDAK CAMPUR TANGAN. MASYARAKAT PENIAGA MULA PANIK.

23 OGOS 1997 - Mahathir berterus terang menuduh George Soros sebagai dalang dalam kejatuhan nilai ringgit. Mahathir memberi amaran kepada spekulator untuk berhenti atau Kerajaan akan campur dalam pasaran saham. Besoknya Anwar Ibrahim buat statement dalam paper menjamin bahawa Bank Negara dan Kementerian Kewangan tidak akan campur tangan dan mengekalkan kebebasan pasaran. Ringgit terus jatuh. Pada hari yang sama dia buat satu lagi kenyataan over-confident yang menyangkal kemeningkatan defisit. Alasannya ialah kejatuhan ringgit hanya berbanding US Dollar dan bukan matawang lain. Tak tahulah macam mana seorang Menteri Kewangan boleh lupa bahawa hampir 80% pembayaran import/eksport di negara ini adalah dalam Dollar Amerika! Malah telah menjadi tradisi peniaga antarabangsa untuk menggunakan US Dollar walaupun yang berniaga dengan kita tu bukan negara Amerika. Hatta kalau kita berniaga dengan Indon pun kita pakai Dollar jugak! Bagaimana dia boleh kata tak ada defisit dengan alasan sedangkal itu.

27 OGOS 1997 - Bukti kukuh Anwar bantu orang asing. Anwar menggunakan ubat yang sama dengan IMF yang secara prinsipnya untuk membolehkan syarikat asing menguasai sektor swasta di negara yang terlibat. Pada hari ini Anwar mengumumkan penghapusan levi $100,000 ke atas pemilikan hartanah oleh orang asing. Alasan Anwar sama dengan alasan IMF di Indonesia iaitu untuk menggalakkan orang asing melabur di Malaysia. Dengan penghapusan levi ini, maka orang asing boleh memiliki ekuiti di Malaysia dengan mudah. Tanah boleh dibeli, dan premis boleh dibina dengan pemilikan 100% orang asing. Dengan kata lain Anwar berkata kepada orang asing; "MARI! MARI! MARI! AKU NAK JUAL TANAH KAT MALAYSIA KAT KORANG! MURAH! MURAH!". Mahathir telah diketahui sangat menentang dasar pemilikan 100% orang asing kerana beliau takut sektor swasta dikuasai oleh bukan orang tempatan. Jika semua sektor swasta di negara ini dikuasai oleh orang asing, maka lambat laun syarikat asing akan cukup kuat untuk melobi Kerajaan dan sekaligus mempengaruhi politik negara. Mahathir pernah bertempur mulut dengan Washington mengenai dasae ini dalam isu pemilikan 51% American Insurance Association (AIA) pada 17 DISEMBER 1997.

3 SEPT 1997 - Mahathir hilang sabar. Mahathir umumkan campurtangan pertama Kerajaan dalam mempertahankan BSKL yang turut diserang spekulator. Ini merupakan tindakan langkah bendul beliau yang kedua dengan mengumumkan penubuhan dana RM60 billion untuk mempertahankan BSKL dari ranap terus. Jika BSKL ranap maka maknanya majoriti syarikat di dalam BSKL telah muflis, maka seronoklah spekulator sebab ramai orang tak ada kerja. Ini juga merupakan tindakan rasmi pertama Mahathir dalam menolak dasar pasaran Bebas yang disokong oleh Anwar.

10 SEPT 1997 - Anwar umum bahawa Putrajaya dan projek Bakun dibekukan. Kesemua beratus kontraktor tempatan yang terlibat kejang mendengar berita menyayat hati ini. Kontraktor lain yang terlibat di Cyberjaya dan Kompleks sukan Bukit Jalil pun turut menahan nafas kerana menjangka mereka mungkin seterusnya.

11 SEPT 1997 - Kerana dipaksa Mahathir, maka Anwar umum pula bahawa projek MSC tidak akan dibekukan. Maka menarik nafas lega pekerja di yberjaya dan Putrajaya. Harapan timbul balik di kalangan kontraktor seluruh negara bahawa mungkin tidak semua projek akan dibekukan.

3 OKTOBER 1997 - Dr.Mahathir bertegas bahawa beliau akan berbuat apa sahaja untuk menyelamatkan ekonomi negara dan meluahkan keyakinan bahawa masalah ekonomi akan dapat diatasi.

5 OKTOBER 1997 - Pemimpin PAS, Nik Aziz Nik Mat secara ikhlas menyeru rakyat untuk berkerjasama membantu menangani kegawatn ekonomi. Kata Tuk Guru masalah ringgit bukan masalah kerajaan sahaja malah masalah seluruh rakyat.

6 OKTOBER 1997 - Mahathir menyangkal dakwaan bahawa sikap celupar (anti-spekulator) beliau adalah penyebab kepada kejatuhan Ringgit. Tuduhan itu telah dilemparkan oleh media massa asing sebelumnya yang turut membandingkan beliau dengan Dato Seri Anwar. Media asing memuji sikar Anwar yang berpegang kepada prinsip pasaran bebas dan tidak `celupar'.

10 OKTOBER 1997 - Mahathir menuduh orang Yahudi di sebalik serangan ringgit. Ini mengundang kemarahan dari Washington yang dilobi oleh kumpulan Yahudi Amerika.

17 OKTOBER 1997 - Belanjawan negara yang hampir meranapkan seluruh ekonomi negara dibentangkan oleh Dato Seri Anwar di parlimen. Inilah dia belanjawan yang popular dengan kata-kata `ubat yang pahit itulah yang lebih mujarab'. Sekali lagi Dato Anwar menciplak `ubat pahit' keluaran IMF walaupun ubat itu langsung tidak berkesan di Indonesia dan Thailand. Belanjawan ala-IMF ini mencadangkan pemotongan perbelanjaan yang menyebabkan usahawan-usahawan kecil dan sederhana yang bergantung kepada subsidi Kerajaan ranap satu persatu. Hampir semua usahawan kecil dan sederhana ini pula ialah orang Melayu. begitu juga industri-industri berkaitan turut kehilangan oksigen bila hilang tender dan mata pencarian. Maka makin banyaklah melayu hilang kerja. Setelah Dato Anwar dipecat, semua pihak bersetuju bahawa Dasar Belanjawan ini adalah gagal.

18 OKTOBER 1997 - Lagi sekali Anwar Ibrahim memperkenalkan dasar `membunuh' ala IMF dalam pelan ekonominya. Kali ini beliau meningkatkan paras kredit di bank-bank. Ini kononnya mengundang simpanan asing (kerana bunga simpanan yang tinggi) tetapi sebenarnya ia telah membunuh pasaran tempatan yang tidak mampu lagi membayar hutang (kerana bunga hutang yang tinggi). Banyak syarikat kecil dan sederhana diisytiharkan muflis dan sektor korporat pula sakit kepala hendak mencari duit membayar bunga yang semakin tinggi.

14 NOVEMBER 1997 - Mahathir mengumumkan dasar beli barangan tempatan sebagai salah satu usaha mengelak pengaliran wang keluar. Dasar ini kini dikritik oleh negara barat yang mendakwa bahawa Malaysia boleh dikenakan sekatan kerana melanggar prinsip pasaran terbuka anjuran WTO.

21 NOVEMBER 1997 - Satu lagi peluru pembunuh Anwar Ibrahim. Dan seperti sebelumnya ia juga menciplak idea IMF. Kali ini beliau mengumumkan supaya bank mengetatkan pinjaman. Industri yang melibatkan pinjaman bank seperti perumahan, perabot, kereta dan lain-lain ranap dikerjakan Anwar. Pada 25 Disember 1997 diberitakan penjual kereta terpakai terpaksa gulung tikar manakala yang bertahan pula sanggup menanggung kerugian $10,000 untuk menjual stok sebelum memberhentikan perniagaan. Ruang kedai tidak laku lagi kerana tiada pinjaman bank untuk pengubahsuaian. Perniagaan baru terbantut kerana tiada pinjaman. Syabas ANWAR! Kawan IMF!

22 NOVEMBER 1997 - Dato Mohammad Rahmat mengumumkan cadangan Kerajaan untuk menubuhkan Badan khas yang dinamakan Majlis Tertinggi Ekonomi Negara (MTEN). Media massa asing (TIME, ASIAWEK) mempersendakan Kementerian Kewangan dan menyatakan bahawa MTEN sebenarnya merupakan tindak-balas Dr.Mahathir untuk mengambil-alih urusan ekonomi dari Kementerian Kewangan liputan dari perbalahan pendapat mengenai cara mengurus ekonomi oleh Anwar.

28 NOVEMBER 1997 - Mahathir mengumumkan bahawa Malaysia tidak akan meminta bantuan IMF. Anwar Ibrahim berkata bahawa Malaysia tidak akan meminta bantuan IMF `buat masa ini'.

1 DISEMBER 1997 - Mahathir berkata bahawa penubuhan MTEN nanti akan menjadi penentu kebangkitan ekonomi negara.

5 DISEMBER 1997 - 4 hari selepas itu, Anwar melepaskan peluru pembunuh beliau yang terakhir. Dasar-dasar ala IMF yang hampir meranapkan ekonomi seluruh Malaysia ini ialah

[A] belanjawan persekutuan dipotong 18% - meranapkan sebahagian industri kecil dan sederhana yang bergantung kepada - peluang dari Kerajaan.

[B] JAMINAN SISTEM PASARAN TIDAK AKAN DIKAWAL - menyenangkan hati IMF dan para spekulator

[C] sektor swasta diarah berjimat - seolah-olah memberi lampu hijau kepada majikan untuk membuang pekerja

[D] pinjaman tertunggak 3 bulan diklasifikasi sebagai tidak berbayar- Bank tidak berani lagi memberi pinjaman sebab takut kalau ia tertunggak - lebih dari 3 bulan. Meranapkan sektor yang bergantung kepada pinjaman bank.

Ini merupakan dasar terakhir Anwar Ibrahim dalam menangani kegawatan ekonomi. Ia juga adalah hari terakhir yang menyaksikan kesan kedahsyatan dasar Anwar pada sektor swasta.

Akibat kesilapan besar ini, industri kecil dan sederhana yang mana banyak dimiliki oleh orang melayu hampir lumpuh. Bank-bank kehilangan aset dan terpaksa bergabung. Syarikat-syarikat menerbitkan bon sebagai salah satu usaha menyelamatkan syarikat dari runtuh akibat kehilangan modal.

Kata-kata Dr.Mahathir bahawa MTEN bakal menjadi penentu kebangkitan ekonomi menjadi kenyataan apabila MTEN ditubuhkan dan Daim Zainudin menjadi pengerusinya pada 20 Disember 1997.

Majalah Times, Far Eastern Economic Review, dan AsiaWeek menuduh Mahathir melantik Daim Zainudin sebagai Menteri Kewangan sebenar manakala Anwar pula hanya tinggal boneka.

Selepas itu banyak berita di dalam ketiga-tiga majalah ini yang mengupas mengenai perbalahan dasar ekonomi di antara Mahathir dan Anwar. Mahathir dikatakan hilang kepercayaan dengan kemampuan Anwar menangani ekonomi.

Daim tidak berlengah dalam melakukan kerjanya. 2 hari selepas beliau dilantik, MTEN telah menahan kenaikan harga petrol untuk mengelak ekonomi menjadi buruk. Usaha itu diteruskan sehingga hari ini.

Selepas dipecat, Anwar telah mengadakan satu temubual ekslusif dengan wartawan Majalah TIMES (issue 19 September 1998) dan mengaku bahawa memang beliau menyokong pasaran bebas dan menentang sebarang usaha mengawal pasaran yang dilakukan oleh MTEN.

Beliau mengaku pernah menuduh Dato Seri Dr Mahathir sebagai `ketinggalan zaman' (obsolute) semata-mata kerana Dato Seri Mahathir menentang dasar pasaran bebas yang telah meranapkan Malaysia.

Sebelum pemecatan Anwar Ibrahim, Dato Seri Mahathir pernah menyindir `individu tertentu' (yang terlalu over confident) sehingga lalai membiarkan kejatuhan nilai ringgit).

Sila lihat artikel `MAHATHIR: "HOW DARE YOU SAY THESE THINGS!" yang terdapat di http://www.oocities.com/WallStreet/Exchange/9433/

untuk rujukan.